Future Pool montažni bazeni

  

 

Future Pool su nemački montažni bazeni sa čeličnom oplatom i debljinom lajnera 0,8. Future Pool montažni bazeni mogu biti samo ukopni. Takođe, možete birati između ovalnog i pravougaonog oblika. 

U nastavku su date cene basic modela ( uklučuje osnovnu opremu za fitraciju,merdevine,startni set hemije i opreme za održavanje ), bez montaže. Dodatnu opremu je moguće kupiti, za detaljnu ponudu i cene pogledajte katalog pored osnovne cene u zavisnosti od debljine lajnera koji želite. U našoj ponudi možete pronaći i uslugu građevinskih radova za ovu vrstu bazena. 

 Od građevinskih radova potrebno je odraditi: iskop jame , betonska ploča sa tampon slojem , dva armirana potporna betonska zida , obzidavanje mašinske prostorije , obzidavanje ostalih stranica bazena

 

   Ovalni bazeni

 


 

 
Dubina 1,5m Lajner Cena bazena u setu Cena montaže Preuzmite ponudu

623x360   

 

   
0,8

438.948,00

1.860 e

Katalog Future pool bazena 

737x360   

 

   
0,8

439.548,00

1.870 e

Katalog Future pool bazena
 
800x400   

 

   
0,8

479.474,00

2.240 e

Katalog Future pool bazena

916x460   

 

   
0,8

565.528,00

2.750 e

Katalog Future pool bazena

1100x550    

 

   
 0,8

645.960,00

3.290 e

Katalog Future pool bazena 

 


 

   Pravougaoni bazeni

 

Future Pool montazni bazeni pravugaoni


 

 

 

Dubina 1,5m Lajner Cena Cena montaže Preuzmite ponudu

600x300 0,8

483.654,00

1.960 € Katalog Future pool bazena 

700x350 0,8

518.128,00

2.130 € Katalog Future pool bazena

800x400 0,8

581.651,00

2.400 € Katalog Future pool bazena 

900x450 0,8

701.744,00

2.810 € Katalog Future pool bazena 

1000x500 0,8

781.344,00

3.620 € Katalog Future pool bazena 

Uputsvo za montažu Future Pool montažnih bazena 
OVALNI BAZEN Uputstvo za montažu Future Pool montažnih bazena ovalni
PRAVOUGAONI BAZEN Uputstvo za montažu Future Pool montažnih bazena pravugaoni 
 
DODATNA OPREMA RUBNI-KAMEN

 

Dimenzije bazena

Potreban rubni kamen

     
         

Montazni bazeni

Ravni 

Ovalni

   

5x3 

10

20

   

6,1x3x75

10

24

   

7,3x3,75

14

24

   

8x4

14 

30

   

9,15x4,7

18 

30

   

10x5,5

18

36