Prečišćavanje otpadnih voda

 

Prečišćavanje otpadnih voda na osnovama savremenih tehnologija omogućilo je prečišćavanje fekalnih otpadnih voda iz porodičnih kuća. Očišćena otpadna voda može u daljnjem da se ispusti u površinske ili podzemne vode, odnosno da se upotrebljava za zalivanje travnjaka i ukrasnog zelenila.

U skladu sa zahtevima evropskog standarda EN 12566-3

Najviši ostvarljivi učinak čišćenja baziran je na korišćenju tehnologije nisko opterećivane aktivacije sa aerobnom stabilizacijom mulja. POV AT je pokriven polipropilenskim poklopcem sa mogućnošću skidanja i zaključavanja. Kod POV AT je korišćen dugoročno dokazani sistem kontinuiranog biološkog prečišćavanja otpadnih voda sa integrisanim sakupljanjem udarno dolazećih količina voda.

Tehnološki parametri

Kvalitet očišćene vode odgovara zahtevima za ispuštanje u površinske i podzemne vode.
Garantovani i uobičajeno ostvarljivi parametri na odtoku i u POV navedeni su u sledećoj tabeli:

ehnički parametri:

TIP

Prečnik rezervoara
[mm]

Visina rezervoara
[mm]

Visina dotoka
[mm]

Visina odtoka
[mm]

DN dotoka/odtoka
[mm]

AT 6

1400

1800

1300

1150

125/125

AT 8

1400

2200

1700

1500

125/125

AT 10

1750

2000

1500

1250

125/125

AT 12

1750

2200

1700

1500

125/125

 

tok-preciscavanja 1 – neprovetravani prostor sa vertikalno proticanim lavirintom
2 – provetravani prostor
3 – prostor odvajanja
4 – integrirsani retencioni prostor
5 – unutrašnja recirkulacija
6 – recirkulacija mulja
7 – aeracija finim mehurićima
8 – regulator protoka
Cenovnik:

 

Model

Broj osoba u domaćinstvu

Cena sa pdv-om

AT6

4

Pozvati

AT8

6

Pozvati

AT10

8

Pozvati

AT12

10

Pozvati

 *Cene u cenovniku ne uključuju prevoz i montažu!

*Za veće sisteme se pravi posebna ponuda!