Omekšivači vode

 

 


Aquahome

omeksivac-vode-aquahome

 


Uređaj namenjeni za omekšavanje vode za domaćinstvo. Kućni aparati koji su u dodiru sa vodom kao što su: mašina za pranje veša, mašina za pranje posuđa, kupatilo, će trajati duže i troškovi njihovog održavanja će biti manji. Korišćenje ovog uređaja omogućava uštedu vode, struje, hemikalija a omogućava i brojne prednosti koje se odražavaju na svakodnevni život.

 

Model Cena
Aquahome 1,1 m3/h max regeneracija 1900l / tvrdoća 18 dH (za apartmane) 11-N 119.761,00
Aquahome 1,1 m3/h max regeneracija 3400l / tvrdoca 18 dH (za stanove i male kuće) 17-N 129.361,00
Aquahome 2 m3/h max regeneracija 4200l / tvrdoca 18 dH (za porodične kuće) 20-N 146.161,00
Aquahome 2,8 m3/h max regeneracija 6100l / tvrdoca 18 dH (za veće porodične kuće) 30-N 170.041,00
   

Omekšivač vode na bazi galvanizacije - razbijač kamenca

razbijac-kamenca

katalog.png

Odstranjivač naslaga postupkom galvanizacije – uredjaj za tretiranje vode MVD izradjen je od prvoklasnih, neškodljivih materijala najvišeg kvaliteta i pogodan je za korišćenje u sistemu pijaće vode. Namenjen je korišćenju u privatnom i javnom sektoru za tretiranje pijaće i tehničke vode. Otklanja naslage krečnjaka i rešava probleme koji nastaju kao posledica prisustva kalcijum-karbonata u obliku kalcita u vodi – vodenog kamenca. Pod uticajem promene temperature vode, dolazi do kristalizacije ovih materija koje se zatim talože na cevima. Ove naslage obično nazivamo krečnjačkim naslagama. Uredjaj MWD takodje utiče i na postepeno zaustavljanje korozije sa unutrašnje strane cevi stvarajući tako sredinu koja ne pogoduje razmnožavanju bakterija (poput, recimo, bakterije Legionella).Odstranjivač naslaga postupkom galvanizacije – uredjaj za tretiranje vode MVD izradjen je od prvoklasnih, neškodljivih materijala najvišeg kvaliteta i pogodan je za korišćenje u sistemu pijaće vode. Namenjen je korišćenju u privatnom i javnom sektoru za tretiranje pijaće i tehničke vode. Otklanja naslage krečnjaka i rešava probleme koji nastaju kao posledica prisustva kalcijum-karbonata u obliku kalcita u vodi – vodenog kamenca. Pod uticajem promene temperature vode, dolazi do kristalizacije ovih materija koje se zatim talože na cevima. Ove naslage obično nazivamo krečnjačkim naslagama. Uredjaj MWD takodje utiče i na postepeno zaustavljanje korozije sa unutrašnje strane cevi stvarajući tako sredinu koja ne pogoduje razmnožavanju bakterija (poput, recimo, bakterije Legionella).Tehnologija ENERGY WATER u uredjaju MWD funkcioniše isključivo na principu delovanja električnih i mikromagnetnih polja (bez upotrebe hemikalija ili smole) koje stvaraju elektrode (princip galvanskog elementa) koje se nalaze unutar uredjaja i koje ne koriste nikakav spoljašnji izvor energije. Uredjaj menja strukturu kristala krečnjaka i tako sprečava njihovo taloženje. Zahvaljujući ovakvoj tehnologiji omekšavanja vode koja se oslanja isključivo na principe fizike, vodi se ne dodaju i ne oduzimaju nikakve materije čime se čuvaju njena mineralna svojstva korisna za ljudski organizam, kao i njene prirodne senzorske osobine.

 

Naziv Model Cena
MWD ( omekšavanje galvanizacijom) 1/2 hladna voda 0,6 m3/h 15.354,00
MWD ( omekšavanje galvanizacijom) 3/4 hladna voda 1,7 m3/h 21.541,00
MWD ( omekšavanje galvanizacijom) 1" hladna voda 3,5 m3/h 32.769,00
MWD ( omekšavanje galvanizacijom) 5/4" hladna voda 5,7 m3/h 137.529,00
MWD ( omekšavanje galvanizacijom) 6/4" hladna voda 9 m3/h 152.634,00
MWD ( omekšavanje galvanizacijom) 2" hladna voda 14 m3/h 168.416,00
MWD ( omekšavanje galvanizacijom) 1/2" topla i hladna voda 0,6 m3/h 17.874,00
MWD ( omekšavanje galvanizacijom) 3/4" topla i hladna voda 1,7 m3/h 24.291,00
MWD ( omekšavanje galvanizacijom) 1" topla i hladna voda 3,5 m3/h 37.123,00
MWD ( omekšavanje galvanizacijom) 5/4" topla i hladna voda 5,7 m3/h 132.221,00
MWD ( omekšavanje galvanizacijom) 6/4 topla i hladna voda 9 m3/h 152.616,00
MWD ( omekšavanje galvanizacijom) 2" topla i hladna voda 14 m3/h 182.405,00