Future Pool montažni bazeni

 

 

AKCIJA DO KRAJA APRILA

 gratis startni set hemije i opreme za održavanje bazena 

( vrednost paketa 20.000 )

 

   Ovalni bazeni
 Future Pool montažni bazeni ovalni

 

Future Pool su nemački montažni bazeni sa čeličnom oplatom i debljinom lajnera dostupnim u 0,6 i 0,8. Future Pool montažni bazeni mogu biti samo ukopni. Takođe, možete birati između ovalnog i pravougaonog oblika. 

U nastavku su date cene basic modela ( uklučuje osnovnu opremu za fitraciju,merdevine,startni set hemije i opreme za održavanje ), bez montaže. Dodatnu opremu je moguće kupiti, za detaljnu ponudu i cene pogledajte katalog pored osnovne cene u zavisnosti od debljine lajnera koji želite. U našoj ponudi možete pronaći i uslugu građevinskih radova za ovu vrstu bazena. 

 

Od građevinskih radova potrebno je odraditi:

 

- iskop jame

- betonska ploča sa tampon slojem

- dva armirana potporna betonska zida

- obzidavanje mašinske prostorije

- obzidavanje ostalih stranica bazena

 

 

Dubina 1,2m Lajner Cena Preuzmite ponudu

450x300  0,6

1.945 €

Katalog Future pool bazena
0,8

2.050 €

Katalog Future pool bazena

530x320  0,6

2.030 €

Katalog Future pool bazena
0,8

2.125 €

Katalog Future pool bazena

600x320  0,6

2.175 €

Katalog Future pool bazena
0,8

2.250 €

Katalog Future pool bazena

623x360  0,6

2.250 €

Katalog Future pool bazena
0,8

2.350 €

Katalog Future pool bazena

700x350  0,6

2.380 €

Katalog Future pool bazena
0,8

2.465 €

Katalog Future pool bazena

737x360  0,6

2.450 €

Katalog Future pool bazena
0,8

2.545 €

Katalog Future pool bazena

800x400  0,6

2.615 €

Katalog Future pool bazena
0,8

2.710 €

Katalog Future pool bazena

916x460  0,6

2.970 €

Katalog Future pool bazena
0,8

3.115 €

Katalog Future pool bazena 

 
Dubina 1,5m Lajner Cena Preuzmite ponudu

450x300  0,6 2.270 € Katalog Future pool bazena 
0,8

2.350 €

Katalog Future pool bazena

530x320  0,6

2.355 €

Katalog Future pool bazena
0,8

2.475 €

Katalog Future pool bazena 

600x320  0,6

2.475 €

Katalog Future pool bazena 
0,8

2.570 €

Katalog Future pool bazena 

623x360  0,6

2.545 €

Katalog Future pool bazena
0,8

2.745 €

Katalog Future pool bazena 

700x350  0,6

2.730 €

Katalog Future pool bazena 
0,8

2.885 €

Katalog Future pool bazena 

737x360  0,6

2.880 €

Katalog Future pool bazena
0,8

3.005 €

Katalog Future pool bazena

800x400  0,6

3.160 €

Katalog Future pool bazena
0,8

3.335 €

Katalog Future pool bazena

916x460  0,6

3.730 €

Katalog Future pool bazena 
0,8

3.930 €

Katalog Future pool bazena

1100x550   0,6

4.315 €

Katalog Future pool bazena
 0,8

4.535 €

Katalog Future pool bazena 


   

 

   Pravougaoni bazeni

Future Pool montažni bazeni pravugaoni

 

Dubina 1,5m Lajner Cena Preuzmite ponudu

600x300 0,8

3.165 €

Katalog Future pool bazena 

700x350 0,8

3.475 €

Katalog Future pool bazena

800x400 0,8

3.850 €

Katalog Future pool bazena 

900x450 0,8

4.670 €

Katalog Future pool bazena 

1000x500 0,8

5.220 €

Katalog Future pool bazena 

Uputsvo za montažu Future Pool montažnih bazena 
Uputstvo za montažu Future Pool montažnih bazena ovalni
 

Uputstvo za montažu Future Pool montažnih bazena pravugaoni 

 
DODATNA OPREMA RUBNI-KAMEN

 

Dimenzije bazena

Potreban rubni kamen

 
     

Montazni bazeni

Ravni 

Ovalni

5x3 

10

20

6,1x3x75

10

24

7,3x3,75

14

24

8x4

14 

30

9,15x4,7

18 

30

10x5,5

18

36

 


Foto galerija naših FUTURE POOL ukopnih bazena