Future Pool montažni bazeni

 

 

   Ovalni bazeni
 future-pool-bazeni-ovalni.jpg

 

 Future Pool su montažni bazeni sa čeličnom oplatom i debljinom lajnera dostupnim u 0,6 i 0,8. Takođe, možete birati između ovalnog i pravougaonog oblika. U nastavku su date cene basic modela, bez montaže. Dodatnu opremu je moguće kupiti, za detaljnu ponudu i cene pogledajte katalog pored osnovne cene u zavisnosti od debljine lajnera koji želite.

 

Dubina 1,2m Lajner Cena Preuzmite ponudu

450x300  0,6 1.720 € katalog.png
0,8 1.815 € katalog.png

530x320  0,6 1.800 € katalog.png
0,8 1.885 € katalog.png

600x320  0,6 2.020 € katalog.png
0,8 2.090 € katalog.png

623x360  0,6 2.090 € katalog.png
0,8 2.180 € katalog.png

700x350  0,6 2.210 € katalog.png
0,8 2.290 € katalog.png

737x360  0,6 2.270 € katalog.png
0,8 2.360 € katalog.png

800x400  0,6 2.425 € katalog.png
0,8 2.510 € katalog.png

916x460  0,6 2.760 € katalog.png
0,8 2.890 € katalog.png 

 
Dubina 1,5m Lajner Cena Preuzmite ponudu

450x300  0,6 2.100 € katalog.png 
0,8 2.175 € katalog.png

530x320  0,6 2.175 € katalog.png
0,8 2.290 € katalog.png 

600x320  0,6 2.290 € katalog.png 
0,8 2.380 € katalog.png 

623x360  0,6 2.355 € katalog.png
0,8 2.535 € katalog.png 

700x350  0,6 2.520 € katalog.png 
0,8 2.665 € katalog.png 

737x360  0,6 2.660 € katalog.png
0,8 2.775 € katalog.png

800x400  0,6 2.925 € katalog.png
0,8 3.090 € katalog.png

916x460  0,6 3.450 € katalog.png 
0,8 3.635 € katalog.png

1100x550   0,6 3.980 € katalog.png
 0,8 4.185 € katalog.png 


   

Uputstvo za montažu Future Pool montažnih bazenakatalog.png

Uputstvo za montažu Future Pool montažnih bazenakatalog.png

 

   Pravougaoni bazeni

pravougaoni-fp.jpg

 

Dubina 1,5m Lajner Cena Preuzmite ponudu

600x300 0,8 3.060 € katalog.png 

700x350 0,8 3.365 € katalog.png

800x400 0,8 3.730 € katalog.png 

900x450 0,8 4.652 € katalog.png 

1000x500 0,8 5.175 € katalog.png 

Uputstvo za montažu Future Pool montažnih bazenakatalog.png