Uputstvo za Tretman Voda u Bazenima

 

1. Korišćenje kompleta za kontrolu kvaliteta vode (DPD) - Ph TESTER -

Postupak za testiranje kvaliteta vode je sledeći:
Napuniti obe epruvete vodom iz bazena, zahvatajući je sa dubine od 10 cm obzirom da se u površinskoj vodi hlor razlaže UV zracima. Ubaciti u epruvetu za pH, pilulu Phenol red ili kapi reagensa po uputstvu iz kutije, a u epruvetu za hlor pilulu DPD ili kapi odgovarajućeg reagensa po uputstvu iz kutije. Energično tresti epruvete dok se tablete ne istope. Kada se boja u epruvetama ujednači uporediti je sa etalon skalom, određujući nivo kvaliteta vode u bazenu.
Optimalan kvalitet vode je kada je Ph vrednost između 7,2 i 7,6, i kada je nivo hlora između 1 i 2 mg/L, tj. kako je obeleženo na samoj epruveti.
Oprati dobro epruvete posle svakog merenja.
Važno: Tablete držati van domašaja dece.

2. Upotreba “pH minus” i “pH plus”sredstva

PH minus su kisele granule koje smanjuju pH vrednost vode. Njihova upotreba i manipulacija uz poštovanje uputstva je bezopasna.
Doziranje: - Da bi se smanjila vrednost pH za 0,2 na svakih 100 m3 vode dodati 1,5 kg sredstva. Sredstvo možete prosuti direktno u vodu idući po obimu bazena ili ispred potisne cevi filtracije /mlaznice/ dok se potpuno ne rastvori. PH plus je bazno sredstvo u prahu koje se rastvoreno u vodi koristi da poveća bazičnost vode, odnosno povećava pH vrednost. Pomoću kompleta za analizu vode testirati kvalitet jednom mesečno i po potrebi dodati pH regulatore.
Doziranje: - Da bi se povecala vrednost pH za 0,2 dodati na svakih 100 m3 vode 1,5 kg sredstva. Primeniti isti način kao u prethodnom slučaju.
Važno: Čuvati oba sredstva u originalnoj ambalaži dobro zatvorena i van domašaja dece. Štetni su ako se progutaju, iritiraju oči i kožu. Izbegavati udisanje praha, a u slučaju kontakta sa očima i kožom odmah isprati vodom i potražiti savet lekara.

3. Upotreba Hlora za Šok tretman (Chlore shoc- u granulama)

Ne ubacivati granule direktno u bazen, nego razmutiti u kofu vode i ravnomerno sipati direktno u vodu idući po obimu bazena. Regulisati prethodno pH vrednost obavezno na vrednost izmedju 7,2 i 7,6.
Doziranje: - Potrebno je na svakih 50 m3 vode dozirati 700 grama hlora. U slučaju intenzivnog korišcenja bazena, visokih temperatura i oblačnih dana povećati dozu i češće čistiti filter.
Važno : Nikada ne koristiti hlor za šok tretman u isto vreme kada algicid. Čuvati hlor u originalnom pakovanju, u hladnoj i suvoj prostoriji, daleko od domašaja dece. Štetan je ako se proguta, iritira disajne puteve i oči. Ako dođe u kontakt sa očima odmah ih isprati.

4. Upotreba MULTI tableta /hlor 80%, 10% algicid, 10% flokulant/

Triplex tablete su sporotopeće, visoko koncentrisanim hlorom i daju dugo hlorisanje bazena. Kod pogresnog nivoa pH, ne izazivaju zagušenje filtera ni kalcifikaciju a ni zamućenje vode. 
Način upotrebe: Prethodno se mora nivo pH podesiti na vrednost između 7,2 i 7,6. Tablete stavite u skimer ili u plovak, nikako ne ubacujte galete direktno u bazen.
Doziranje: Potrebno je kod redovnog održavanja ubaciti jednu galetu triplexa na svakih 20 m3 bazenske vode, 5-7 dana, t.j. kada se otopi prethodna tableta.

5. Upotreba Algicida 

Razblažiti potrebnu količinu u nekoliko litara vode i ravnomerno je prosipati po celoj površini bazena. Doziranje: Početno je 2 litra na 100 m3 vode. Redovno održavanje je 1 dl. na 10 m3 vode jednom nedeljno Važno: Nikada ne koristiti algicid u isto vreme kada i hlor za šok tretman (min. 8 sati nakon šok hlor tretmana). Kupanje dozvoliti sutradan po obavljenom šok tretiranju vode. Držite Algicid dobro zatvoren. U slučaju kontakta sa očima ili kožom isprati odmah.

6. Flokulant 

Da bi se dobila što bolja tj. kristalnija bistrina vode koristi se flokulant koagulaciono sredstvo. Flokulant vezuje sitne čestice u veće, koje se pri sledećem ciklusu zadržavaju u filteru. Doziranje: 1 vrećica na 40-50 m3 vode na svakih 15-20 dana. Ukoliko se koristi tečni flokulant doziranje je 10ml/m3 neposredno pre usisavanja, odnosno 0,5ml po kubiku protoka.

7. Uporedna tabela za primenu hemijskih sredstava 

Pre hemijskog postupka iz tabele obavezno proveriti pH vrednost vode u bazenu i po potrebi je korigovati primenom “pH -” odnosno “pH +“ stabilizatora (vidi “Uputstvo za održavanje”)

ZAPREMINA BAZENA

ŠOK HLOR

TRIPLEX /tablete 200gr/

ALGICID

10 m3

150 gr

½ tablete

0.1 litra

20 m3

300 gr

1 tableta

0.2 litra

40 m3

600 gr

1 ½ tablete

0.4 litra

60 m3

900 gr

2 tablete

0.6 litra

80 m3

1200 gr

2 ½ tablete

0.8 litra

100 m3

1500 gr

3 tablete

1 litar

120 m3

1800 gr

4 tablete

1.2 litra

UČESTALOST TRETMANA

MESEČNO

NEDELJNO /5-7 dana/

NEDELJNO

* Ukoliko je zapremina Vašeg bazena veća količinu hemijskih sredstava odredite prostom proporcijom u odnosu na date.
Napomene: Za redovno održavanje, poželjno je algicid dodavati na svakih sedam dana od dana startnog tretmana, ali u količini 4 puta manjoj od tabelarne količine za startni tretman. Vrednosti iz tabele važe za startni tretman i redovno održavanje bazena tokom sezone.

 

KATALOZI BAZENSKE HEMIJE

PROBLEMI I REŠENJA BAZENSKE HEMIJE problemi i rešenja bazenske hemije

KATALOG HEMIJE DIASA katalog bazenske hemije