Hidromasažne kade

 Hidromasažne kade namenjene su potpunom uživanju u kućnom wellnesu zahvaljujući modernom dizajnu i multifunkcionalnim karakteristikama.

 

   favorit.png  
 Favorit Zen Advance + Favorit Eden Advance +  Favorit Pearl Advance + 

 zen-advance.png

Tehničke karakteristike

 eden-advance.jpg

Tehničke karakteristike

 pearl.jpg

Tehničke karakteristike

 Dimenzije: 2180x2180mm Dimenzije: fi2140mm  Dimenzije: 2180x1600mm 
CENA: 530.998,00 CENA: 530.998,00 CENA: 530.998,00

 

 

  wellis.png  

myline.png

 My line spa Wellis

   
 Sun Plug & Play Wellis  Sun Family Plug & Play Wellis  Mars
 sun-plug.png  sun-family.png  mars-0-300x300.jpg

 Dimenzije: 2000x1500x700mm

Sedenje/Ležanje: 2 ležanje / 1 sedenje

 Dimenzije:1900x1900x750mm

Sedenje/Ležanje: 2 ležanje/3 sedenje

 Dimenzije: 2130x1600x750 mm

Sedenje/Ležanje: 2 ležanje/1 sedenje

CENA: 656.476,00

CENA: 656.476,00 CENA: 786.327,00
     
 Titan  Earth  Pluto
 titan.png  earth-0-300x300.jpg  pluto-0-300x300.jpg
Dimenzije: 2100x1530x770 mm

Sedenje/Ležanje: 1 ležanje/2 sedenje

Dimenzije: fi2180x910 mm

Sedenje/Ležanje: 5 sedenje

Dimenzije: 2000x2000x890mm

Sedenje/Ležanje: 2 ležanje/3 sedenje

CENA:786.327,00 CENA: 861.676,00 CENA: 861.676,00
     
 Jupiter Mercury  Venus 
jupiter.png mercury.png venus-300x300.jpg
Dimenzije: 2000x2000x870mm

Sedenje/Ležanje: 5 ležanje/1 sedenje

Dimenzije: 2130x2130x910mm

Sedenje/Ležanje: 5 ležanje/1 sedenje

Dimenzije: 2150x2150x870mm

Sedenje/Ležanje: 5 ležanje/1 sedenje

CENA:861.676,00 CENA:1.091.500,00 CENA: 943.756,00
     
Saturn Holiday Let spa  
saturn-300x300.jpg holiday-let.png  
Dimenzije: 2300x2300x880mm

Sedenje/Ležanje: 2 ležanje/ 3 sedenje

Dimenzije: 2000x2000x870mm

Sedenje/Ležanje: 5 ležanje/ 1 sedenje

 
CENA:999.735,00 CENA: 861.676,00  

 

 peakline.png    
 Explorer Discovery   Elbrus 230 
 explorer.png  discovery.png  elbrus-city-line.png

 Dimenzije: 2130x1600x970 mm

Broj mesta: 2 ležeća

Dimenzije: 2180x2180x970 mm

Broj mesta: 4 ležeća/1 sedeće

Dimenzije: 2300x2300x900

Broj mesta: 7 sedeća

CENA:1.060.064,00 CENA: 1.682.476,00 CENA: 1.682.476,00
     
Kilimanjaro  Everest  Olympus 
 kilimanjaro.png  everest.png  olympus.png

Dimenzije: 2300x2300x940mm

Broj mesta: 5 ležeća/1 sedeće

Dimenzije: 2360x2360x950mm

Broj mesta: 2 ležeća/3 sedeća

Dimenzije: 3540x2300x980mm

Broj mesta: 2 ležeća/7 sedeća

CENA: 1.682.476,00  CENA: 2.542.839,00  CENA: 3.035.319,00
     

 

 cityline.png    
 Manhattan Elbrus  Palermo 
 manhattan.png  elbrus-city-line.png  palermo-city.png

Dimenzije: 2010x1530x850 mm

Broj mesta:2 ležeća

Dimenzije: 2180x2180x900mm

Broj mesta: 7 sedeća

Dimenzije: 2180x2180x870mm

Broj mesta: 2 ležeća/ 3 sedeća

 CENA: 1.083.292,00 CENA: 1.272.076,00 CENA: 1.272.076,00 
     
Malaga  Acapulco   
 malaga.png  acapulco.png  

Dimenzije: 2180x2180x900mm

Broj mesta: 5 ležeća / 1 sedeće

Dimenzije: fi2400 mm

Broj mesta: 6 sedeća

 
 CENA: 1.272.076,00  CENA: 1.915.091,00  
     

 

 swimine.png    
 Rio grande W-flow Rio grande 2019 Turbine  Amazonas 
 rio-grande-w.png  rio-grande-turbine.png  amazonas.png

 Dimenzije: 6000x2350x1470mm

Broj mesta: plivanje/ 1 ležanje/5 sedenje

Dimenzije: 6000x2350x1470 mm

Broj mesta: plivanje/ 1 ležanje/5 sedenje

Dimenzije: 5460x2300x1500mm

Broj mesta: plivanje/ 3 mesta za sedenje

CENA:4.059.072,00 CENA: 4.750.272,00 CENA: 3.195.072,00
     
 Amazonas Turbine  Danube Power Danube Turbine 
 amazonas-power.png  danube.png  danube-power.png
 Dimenzije: 5460x2300x1500mm

Broj mesta: plivanje / 3 sedenje

 Dimenzije: 4000x2300x1500 mm

Broj mesta: plivanje

Dimenzije: 4000x2300x1500mm

Broj mesta: plivanje

 CENA: 4.059.072,00  CENA: 2.400.192,00  CENA: 3.195.072,00
     

 

inoxline.png  
 Volcano Kongo 
volcano-inox.png kongo.png
 Dimenzije: 2270x2570x900mm

Broj mesta: 2 ležeća/4 sedeća

Dimenzije: 4280x2300x14300mm

Broj mesta: plivanje/ 2 sedeća

CENA: 4.318.272,00 CENA: 7.774.272,00
   

 

 katalog-bazenske-opreme.png