GRE drveni bazeni

 

Proizvođač GRE bazena predstavlja nove bazene sa drvenom strukturom CRNOG BORA.

Crni bor obezbeđuje viši stepen inpregnacije što kasnije dovodi do dužeg veka trajanja, preko deset godina.

Inastalacija je sloboda izbora. Mogu se instalirati iznad zemlje, ispod zemlje ili delom u zemlji.

 

 

 VIOLETTE 2 SET OKRUGLI BAZEN 
Naziv Model Cena Preuzmite ponudu
 VIOLETTE 2 SET OKRUGLI BAZEN

Violette 2 set okrugli bazen

5,0 X 1,27m -6m3 filtracija

 800003 438.948,00 rsd  katalog gre drveni bazeni
         
         
VANILLE 2 SET OKRUGLI BAZEN   
Naziv Model Cena Preuzmite ponudu
vanille gre bazeni

Vanille 2 set okrugli bazen

4,0 X 1,19m - 4m3 filtracija

800002 308.824,00 rsd katalog gre drveni bazeni
         
         
LILI 2 SET OKRUGLI BAZEN              
Naziv  Model Cena Preuzmite ponudu
lili gre bazeni

Lili 2 set okrugli bazen

2,8 x 1,07m-4m3 filtracija       

 

800008 256.251,00 rsd katalog gre drveni bazeni
         
         
VARMELA SET OVALNI  BAZEN
              Naziv Model Cena Preuzmite ponudu
VARMELA SET OVALNI  BAZEN

          Varmela set ovalni bazen 

             6,72 X 4,72 X 1,46m

             8m3 filtracija

790098 915.111,00 rsd katalog gre drveni bazeni
         
         
SAFRAN SET OVALNI BAZEN
Naziv                                            Model Cena Preuzmite ponudu
Safran set ovalni bazen

Safran 2 set ovalni bazen

6,20 X 3,95 X 1,36m 

8m3 filtracija

7900892 794.189,00 rsd katalog gre drveni bazeni
         
         
CANELLE SET OVALNI BAZEN     
          Naziv                                       Model Cena Preuzmite ponudu
canelle gre bazen

         Canelle 2 set ovalni bazen

         5,36 X 3,36 X 1,17m

         6m3 filtracija

7900872 621.846,00 rsd katalog gre drveni bazeni
         
         
GRENADE SET OVALNI BAZEN 
              Naziv               Model Cena Preuzmite ponudu
GRENADE SET OVALNI BAZEN

              Grenade 2 set ovalni bazen

              4,36 X 3,36 X 1,19m

              4m3 filtracija

7900862 500.391,00 rsd katalog gre drveni bazeni
         
         
CARDAMON SET PRAVOUGANI

BAZEN

                    Naziv Model Cena Preuzmite ponudu
cardamon gre bazeni

                    Cardamon set pravougani

                    bazen

                    12,18 X 4,27 X 1,46m

                    10m3

                  

788033 1.791.741,00 rsd katalog gre drveni bazeni
         
         
MINT SET PRAVOUGANI BAZEN      
            Naziv Model Cena Preuzmite ponudu
mint-set gre bazeni

           Mint set pravougani bazen

           10,18 X 4,27 X 1,46m

           10m3

788032 1.712.958,00 rsd katalog gre drveni bazeni
         
         
BRAGA SET PRAVOUGAONI BAZEN      
Naziv Model Cena Preuzmite ponudu
braga gre bazeni

Braga set pravougaoni bazen

8,15 X 4,20 X 1,46m 

10m3

790207 1.170.457,00 rsd katalog gre drveni bazeni
         
         
ORANGE SET OVALNI BAZEN               
Naziv                                         Model Cena Preuzmite ponudu
orange-set gre bazeni

Orange set ovalni bazen

7,55 X 4,56 X 1,46m

10m3

800007 938.753,00 rsd katalog gre drveni bazeni
         
         
EVORA SET PRAVOUGAONI BAZEN  
Naziv Model Cena Preuzmite ponudu
evora-set gre bazeni

Evora set pravougaoni bazen

6,20 X 4,20 X 1,33m

10m3

790206 955.711,00 rsd katalog gre drveni bazeni
         
         
MARBELLA SET PRAVOUGAONI         
BAZEN  
Naziv                                           Model Cena Preuzmite ponudu
marrbela-set gre bazeni

Marbella 2 set pravougaoni

bazen

4,2 X 2,7 X 1,17m

4m3

7900962 638.465,00 rsd katalog gre drveni bazeni