Dodatna Oprema za Saune

 

 

Dodatna oprema za saune obuhvata set koji se sastoji od vedra, kutlače, termometra i higrometra. Vedro sa kutlačom izrađeno je od finskog drveta sa plastičnim uloškom i namenjeni su sipanju eteričnih ulja različitih mirisa. Kutlačom se poliva usijano kamenje u peći, tako da se para sa mirisom širi saunom.

Higrometar se u sauni koristi da bi se odredila kolika je vlaga, dok termometar pokazuje trenutno stanje temperature.

 

 

 

 kvaka.png  vedro.png  abazur-za-lampu.png  termometar-i-higrometar.png  lampa-za-saunu.png pescani-sat.png vulkansko-kamenje.png
 Magnetna kvaka Vedro i kutlača  Abažur za lampu  Termometri  Lampa  Peščani sat Vulkansko kamenje
    0;if(R[0]C[-1]=0;"marza";R[0]C[-4]*1/(1-R[0]C[-1]));IF(R[0]C[-1]=0;R[0]C[-7];R[0]C[-4]*1/(1-R[0]C[-1])))">  0;ROUNDUP(R[0]C[-2]-R[0]C[-1]*R[0]C[-2]);"Pozvati")"> 
Kod Naziv 0;if(R[0]C[-1]=0;"marza";R[0]C[-4]*1/(1-R[0]C[-1]));IF(R[0]C[-1]=0;R[0]C[-7];R[0]C[-4]*1/(1-R[0]C[-1])))">VP Cena 0;ROUNDUP(R[0]C[-2]-R[0]C[-1]*R[0]C[-2]);"Pozvati")">MP Cena
87020005 Vedro Harvia 4l 0;if(R[0]C[-1]=0;"marza";R[0]C[-4]*1/(1-R[0]C[-1]));IF(R[0]C[-1]=0;R[0]C[-7];R[0]C[-4]*1/(1-R[0]C[-1])))">3.018,24 0;ROUNDUP(R[0]C[-2]-R[0]C[-1]*R[0]C[-2]);"Pozvati")">3.622,00
87020006 Vedro Harvia 7l 0;if(R[0]C[-1]=0;"marza";R[0]C[-4]*1/(1-R[0]C[-1]));IF(R[0]C[-1]=0;R[0]C[-7];R[0]C[-4]*1/(1-R[0]C[-1])))">5.310,72 0;ROUNDUP(R[0]C[-2]-R[0]C[-1]*R[0]C[-2]);"Pozvati")">6.373,00
87020008 Kutlača Harvia 36cm 0;if(R[0]C[-1]=0;"marza";R[0]C[-4]*1/(1-R[0]C[-1]));IF(R[0]C[-1]=0;R[0]C[-7];R[0]C[-4]*1/(1-R[0]C[-1])))">1.759,97 0;ROUNDUP(R[0]C[-2]-R[0]C[-1]*R[0]C[-2]);"Pozvati")">2.112,00
87020009 Kutlača Harvia 48cm 0;if(R[0]C[-1]=0;"marza";R[0]C[-4]*1/(1-R[0]C[-1]));IF(R[0]C[-1]=0;R[0]C[-7];R[0]C[-4]*1/(1-R[0]C[-1])))">2.239,49 0;ROUNDUP(R[0]C[-2]-R[0]C[-1]*R[0]C[-2]);"Pozvati")">2.688,00
87020010 Peščani sat HARVIA 0;if(R[0]C[-1]=0;"marza";R[0]C[-4]*1/(1-R[0]C[-1]));IF(R[0]C[-1]=0;R[0]C[-7];R[0]C[-4]*1/(1-R[0]C[-1])))">2.222,21 0;ROUNDUP(R[0]C[-2]-R[0]C[-1]*R[0]C[-2]);"Pozvati")">2.667,00
87020015 Termo Hidrometar HARVIA 0;if(R[0]C[-1]=0;"marza";R[0]C[-4]*1/(1-R[0]C[-1]));IF(R[0]C[-1]=0;R[0]C[-7];R[0]C[-4]*1/(1-R[0]C[-1])))">3.331,80 0;ROUNDUP(R[0]C[-2]-R[0]C[-1]*R[0]C[-2]);"Pozvati")">3.999,00
87020014 Termometar HARVIA 0;if(R[0]C[-1]=0;"marza";R[0]C[-4]*1/(1-R[0]C[-1]));IF(R[0]C[-1]=0;R[0]C[-7];R[0]C[-4]*1/(1-R[0]C[-1])))">1.441,80 0;ROUNDUP(R[0]C[-2]-R[0]C[-1]*R[0]C[-2]);"Pozvati")">1.731,00
87020016 Vulkansko kamenje Emaux 20kg 0;if(R[0]C[-1]=0;"marza";R[0]C[-4]*1/(1-R[0]C[-1]));IF(R[0]C[-1]=0;R[0]C[-7];R[0]C[-4]*1/(1-R[0]C[-1])))">1.833,04 0;ROUNDUP(R[0]C[-2]-R[0]C[-1]*R[0]C[-2]);"Pozvati")">2.200,00
87020066 Kontrolna jedinica Harvia 9-12kW CX-180M 0;if(R[0]C[-1]=0;"marza";R[0]C[-4]*1/(1-R[0]C[-1]));IF(R[0]C[-1]=0;R[0]C[-7];R[0]C[-4]*1/(1-R[0]C[-1])))">46.228,73 0;ROUNDUP(R[0]C[-2]-R[0]C[-1]*R[0]C[-2]);"Pozvati")">52.701,00
87020019 Lampa Harvia 0;if(R[0]C[-1]=0;"marza";R[0]C[-4]*1/(1-R[0]C[-1]));IF(R[0]C[-1]=0;R[0]C[-7];R[0]C[-4]*1/(1-R[0]C[-1])))">2.083,05 0;ROUNDUP(R[0]C[-2]-R[0]C[-1]*R[0]C[-2]);"Pozvati")">2.500,00
87020018 Abažur za lampu Harvia 0;if(R[0]C[-1]=0;"marza";R[0]C[-4]*1/(1-R[0]C[-1]));IF(R[0]C[-1]=0;R[0]C[-7];R[0]C[-4]*1/(1-R[0]C[-1])))">3.649,54 0;ROUNDUP(R[0]C[-2]-R[0]C[-1]*R[0]C[-2]);"Pozvati")">4.380,00
87020022 Magnetna kvaka EMAUX 0;if(R[0]C[-1]=0;"marza";R[0]C[-4]*1/(1-R[0]C[-1]));IF(R[0]C[-1]=0;R[0]C[-7];R[0]C[-4]*1/(1-R[0]C[-1])))">2.499,52 0;ROUNDUP(R[0]C[-2]-R[0]C[-1]*R[0]C[-2]);"Pozvati")">3.000,00