Dodatna Oprema za Saune

 

 

Dodatna oprema za saune obuhvata set koji se sastoji od vedra, kutlače, termometra i higrometra. Vedro sa kutlačom izrađeno je od finskog drveta sa plastičnim uloškom i namenjeni su sipanju eteričnih ulja različitih mirisa. Kutlačom se poliva usijano kamenje u peći, tako da se para sa mirisom širi saunom.

Higrometar se u sauni koristi da bi se odredila kolika je vlaga, dok termometar pokazuje trenutno stanje temperature.

 

  Emaux - Harvia
 magnetna kvaka  vedro i kutlaca  abazur-za-lampu  termometar  lampa-za-saunu pescani-sat vulkansko-kamenje
 Magnetna kvaka Vedro i kutlača  Abažur za lampu  Termometri  Lampa  Peščani sat Vulkansko kamenje
       
Kod Naziv VP Cena MP Cena
87020005 Vedro Harvia 4l 3.018,24 3.622,00
87020006 Vedro Harvia 7l 5.310,72 6.373,00
87020008 Kutlača Harvia 36cm 1.759,97 2.112,00
87020009 Kutlača Harvia 48cm 2.239,49 2.688,00
87020010 Peščani sat HARVIA 2.222,21 2.667,00
87020015 Termo Hidrometar HARVIA 3.331,80 3.999,00
87020014 Termometar HARVIA 1.441,80 1.731,00
87020016 Vulkansko kamenje Emaux 20kg 1.833,04 2.200,00
87020066 Kontrolna jedinica Harvia 9-12kW CX-180M 46.228,73 55.475,00
87020019 Lampa Harvia 2.083,05 2.500,00
87020018 Abažur za lampu Harvia 3.649,54 4.380,00
87020022 Magnetna kvaka EMAUX 2.499,52 3.000,00

 

FF oprema za saunu       
 vedro i kutlaca  pescani-sat  drveni-sat  termometar i hidrometar  lampa za saunu  abazur za lampu
Vedro i kutlača Peščani sat Drveni sat Termometar i Hidrometar Lampa za saunu Abažur za lampu
Naziv Kod Cena
Vedro i kutlača 4l KD-004A 4.666,00
Vedro i kutlača 4l KD-004B 0;ROUNDUP(R[0]C[-2]-R[0]C[-1]*R[0]C[-2]);"Pozvati")">4.770,00
Vedro i kutlača 5l KD-005A 0;ROUNDUP(R[0]C[-2]-R[0]C[-1]*R[0]C[-2]);"Pozvati")">5.340,00
Peščani sat za saunu KD-317 1.633,00
Peščani sat za saunu KD-318 0;ROUNDUP(R[0]C[-2]-R[0]C[-1]*R[0]C[-2]);"Pozvati")">1.633,00
Termometar i Hidrometar KD-207 3.867,00
Termometar i Hidrometar KD-216 0;ROUNDUP(R[0]C[-2]-R[0]C[-1]*R[0]C[-2]);"Pozvati")">3.573,00
Vulkansko kamenje 20kg   2.051,00
Lampa za saunu   2.499,00
Abažur za lampu za saunu KD-416 3.699,00
Abažur za lampu za saunu KD-417 0;ROUNDUP(R[0]C[-2]-R[0]C[-1]*R[0]C[-2]);"Pozvati")">4.377,00
Abažur za lampu za saunu KD-419 0;ROUNDUP(R[0]C[-2]-R[0]C[-1]*R[0]C[-2]);"Pozvati")">10.381,00
Drveni jastuk za saunu KDK-406 4.577,00
Drveni jastuk za saunu KDK-405 0;ROUNDUP(R[0]C[-2]-R[0]C[-1]*R[0]C[-2]);"Pozvati")">3.811,00
Drveni sat za saunu KD-303 0;ROUNDUP(R[0]C[-2]-R[0]C[-1]*R[0]C[-2]);"Pozvati")">4.096,00
Drveni sat za saunu KD-304 0;ROUNDUP(R[0]C[-2]-R[0]C[-1]*R[0]C[-2]);"Pozvati")">5.340,00
0;ROUNDUP(R[0]C[-2]-R[0]C[-1]*R[0]C[-2]);"Pozvati")"> 
0;ROUNDUP(R[0]C[-2]-R[0]C[-1]*R[0]C[-2]);"Pozvati")">Elementi za konstrukciju
0;ROUNDUP(R[0]C[-2]-R[0]C[-1]*R[0]C[-2]);"Pozvati")"> finska-omorika  abachi  drveni jastuk za saunu vrata za saunu
0;ROUNDUP(R[0]C[-2]-R[0]C[-1]*R[0]C[-2]);"Pozvati")">Finska omorika Abbachi Drveni jastuk za saunu Vrata za saunu
0;ROUNDUP(R[0]C[-2]-R[0]C[-1]*R[0]C[-2]);"Pozvati")">
Naziv Cena  
Zidni panel za saunu - Finska Omorika 2100*95*12mm / kom 526,00  
Zidni panel za saunu - Abachi 2100*95*12mm / kom 0;ROUNDUP(R[0]C[-2]-R[0]C[-1]*R[0]C[-2]);"Pozvati")">1.540,00 0;ROUNDUP(R[0]C[-2]-R[0]C[-1]*R[0]C[-2]);"Pozvati")"> 
Panel za sedenje - Abachi 2100*95*18mm / kom 0;ROUNDUP(R[0]C[-2]-R[0]C[-1]*R[0]C[-2]);"Pozvati")">2.093,00 0;ROUNDUP(R[0]C[-2]-R[0]C[-1]*R[0]C[-2]);"Pozvati")"> 
Vrata za saunu - Braon 1860x760 0;ROUNDUP(R[0]C[-2]-R[0]C[-1]*R[0]C[-2]);"Pozvati")">36.999,00 0;ROUNDUP(R[0]C[-2]-R[0]C[-1]*R[0]C[-2]);"Pozvati")"> 
Vrata za saunu - Braon 1860x670 0;ROUNDUP(R[0]C[-2]-R[0]C[-1]*R[0]C[-2]);"Pozvati")">35.993,00 0;ROUNDUP(R[0]C[-2]-R[0]C[-1]*R[0]C[-2]);"Pozvati")">